Privacyverklaring

Onderwater Onderwijsadvies,  gevestigd op Oeverwal 10, 1718 DA te Hoogwoud is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig word behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heeft u  hier vragen over, dan helpen we u graag! U kunt ons bereiken via angelique@onderwateronderwijsadvies.nl

Persoonsgegevens die Onderwater Onderwijsadvies verwerkt

Om uw overeenkomst die u met ons aangaat uit te voeren, hebben we de volgende persoonsgegevens van u nodig.

Naam en adresgegevens
Uw naam, adres, postcode, woonplaats en land wordt opgeslagen omdat we deze onder meer nodig hebben voor het opstellen van facturen, om contact op te nemen of om langs te komen, als dat noodzakelijk is.

E-mailadres
We bewaren uw e-mailadres zodat het mogelijk is om u belangrijke berichten of een contact verzoek toe te sturen. Uw e-mailadres kunnen we ook gebruiken om u via nieuwsbrieven up-to-date te houden over nieuwe ontwikkelingen bij Onderwater Onderwijsadvies. Uiteraard heeft u de optie om u hiervoor uit te schrijven.

Telefoonnummer
Uw telefoonnummer gebruiken we om contact met u op te nemen.

Vraag/opmerking/bericht
Uw vraag/opmerking gebruiken we om met u te kunnen communiceren en uw vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Onderwater Onderwijsadvies verwerkt

Serverlogs
Maakt u gebruik van onze diensten, dan bewaren wij in zogenaamde serverlogs automatisch enkele gegevens over uw verbinding met onze servers. Denk aan uw IP-adres, browserversie, en het tijdstip van uw bezoek. De gegevens in deze logs gebruiken wij om fouten op onze systemen op te lossen en personen op te sporen die ons netwerk in gevaar brengen om hier vervolgens maatregelen tegen te treffen.

Overige persoonsgegevens
Het komt wel eens voor dat we via supporttickets, socialmediaberichten of via e-mailberichten aanvullende persoonsgegevens toegestuurd krijgen waar we niet om gevraagd hebben. Hebben we deze persoonsgegevens niet nodig om je verder te helpen, dan zullen we deze – voor zover technisch mogelijk – verwijderen.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via angelique@onderwateronderwijsadvies.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Onderwater Onderwijsadvies neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor u.

Hoe lang Onderwater Onderwijsadvies persoonsgegevens bewaart

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met angelique@onderwateronderwijsadvies.nl

Delen van persoonsgegevens door Onderwater Onderwijsadvies met derden

We delen uw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verwerkersovereenkomsten

Onderwater Onderwijsadvies maakt gebruik van website hosting bij Hosting2Go. Hier een link naar hun verwerkersovereenkomst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Onderwater Onderwijsadvies gebruikt

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken 4 soorten cookies.

Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast zijn er statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren. Adverteerders plaatsen op Onderwater Onderwijsadvies promotionele content of vacatures. Soms wordt in zulke content een webbeacon of pixel geplaatst die bijhoudt hoe vaak de promotionele content is bekeken. We verzekeren u dat deze pixels nooit privacygevoelige informatie verzamelen. Voorkeur-cookies helpen uw voorkeursinstellingen (zoals voorkeurstaal, of cookievoorkeuren) te onthouden. Tot slot plaatsen we marketing-cookies, die uw surfgedrag bijhouden. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook, LinkedIn en Pinterest vallen onder deze categorie.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt u ook afmelden voor cookies van alle websites door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van u browser verwijderen. Als u deze cookies in uw browser uitzet, kun u niet meer van alle functionaliteiten van Onderwater Onderwijsadvies gebruik maken en embedded content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Onderwater Onderwijsadvies en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar angelique@onderwateronderwijsadvies.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek .

We willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe Onderwater Onderwijsadvies persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via angelique@onderwateronderwijsadvies.nl

We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord. Alle medewerkers van Onderwater Onderwijsadvies die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

SPF is een internetstandaard die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar angelique@onderwateronderwijsadvies.nl.

Onderwater Onderwijsadvies
Oeverwal 10
1718 DA Hoogwoud

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

[Versie 1.0 – mei 2018]