Wat ik doe

MIJN AANPAK

Een verandering in het onderwijs vraagt kennis, betrokkenheid en lef om iets anders te doen dan je altijd doet. Een doel voor ogen hebben, en dat behapbaar en ‘al werkende weg’ zoveel mogelijk gezamenlijk bereiken.

In een eerste gesprek bespreken we wat jullie willen, wat daar voor nodig is en welke rol ik daarin kan spelen. Mijn rol kan gericht zijn op het hele team en op de geledingen daarbinnen;  leraren, intern begeleiders, rekencoördinator, bouwteams, onderwijsassistenten, directie, middenmanagement.

Vanuit dit gesprek maak ik een analyse met oog voor alle facetten van onderwijs in de school. In het daaruit volgende Plan van aanpak beschrijven we,

 • wat willen we bereiken,
 • wie doet wat waar wanneer en hoe,
 • welke investering is nodig.

Dit plan is de basis van onze samenwerking en omdat we regelmatig met elkaar bekijken of we op de goede weg zitten, kan de uitvoering van het plan gaandeweg worden aangepast.

 

Rekenonderwijs school

 • Gefundeerd en uitvoerbaar differentiëren in de rekenlessen.
 • Werken aan gecijferdheid in de groepen 1-2-3.
 • Naar begrip en inzicht in verhaalsommen.
 • Didactiek voor automatiseren en memoriseren.
 • Naar doelgericht onderwijs.
 • Gebruiken van het protocol Ernstige RekenWiskundeproblemen en Dyscalculie.
 • Passende Perspectieven rekenen gebruiken voor bepalen aanbod.
 • Meedenken met de rekencoördinator en de intern begeleider.
 • Keuzetraject nieuwe rekenmethode.
 • Invoeringstraject nieuwe rekenmethode, o.a. gecertificeerd scholingspartner Malmberg.

 

Rekenonderwijs leerlingen

 • Didactisch rekenonderzoek met RD4.
 • Rekenles aan individuele leerlingen of een groepje.
 • Co-teaching met de leerkracht
 • Met alle betrokkenen een plan maken voor verbeteren rekenvaardigheden.

 

Klassenmanagement

 • Basaal klassenmanagement voor de startende leraar.
 • Onderwijs organiseren in een combinatiegroep.
 • Rekenonderwijs in units.
 • Organisatie van instructie en oefening.
 • Leren vanuit eigen verantwoordelijkheid van leraar én leerling.